1953 doğumlu olup eğitimini, İlköğrenimini Burdur ili, Yeşilova ilçesi Düden Köyü’nde, Orta öğrenimini Konya Erkek Lisesi’nde yaparak tamamladı. İst. Ün. İktisat Fakültesi (Siyaset İlmi – Maliye disiplini)’nden 1975 yılında “iyi” derece ile mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında girdiği doktora sınıfı sınavını kazanarak, sosyal siyaset ve çalışma ekonomisi vb konularda doktora seminerlerine katıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

31.07.1978 tarihinde başladığı muvazzaf askerlik hizmetini Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı’nda plan ve program subayı olarak Kasım 1979 – 30 Ocak 1980 tarihleri arasında (Tank Teğmen) yaptı.

İş tecrübesi:

 

Mart 1975 tarihinde memuriyete başladıktan sonra, Eylül 1976’da İş Müfettişi Yardımcısı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görev aldı. Muvazzaf askerlik görevinden sonra İş Müfettişi ve Baş İş Müfettişi olarak 28 yıl aralıksız çalıştı. ÇSGB Baş İş Müfettişliği ve İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürürken 16.07.2004 tarihinde emekli oldu. Bu tarihten itibaren iş mevzuatı ve sosyal güvenlik uygulamaları alanlarında “İş Mevzuatı Uygulamaları Hk Eğitimcilik” yanında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları Hakkında Müşavirlik Hizmetleri” yapmaktadır. 1982 – Mayıs 2014 tarihleri arasında çalışma ekonomisi, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları hakkında köşe yazarlığı (Yeni Devir ve Yeni Şafak -bilhassa Kasım 1995 - Mayıs 2014 tarihleri arasında- Gazetelerinde, “Çalışanın Sesi” sütununda Köşe Yazıları), yazmış; TVNET Televizyonunda çalışma ve sosyal güvenlik sorunları hakkında “Çalışanın Sesi Programı”nı hazırlayıp sunmuştur.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI, ESERLERİ VE FAALİYETLERİ:

 

1-Katıldığı Doktora seminerlerinde Sosyal Siyaset ve Çalışma Ekonomisi bilim dalında, “Siyasi Partilerin Sosyal Siyasetleri” ve “Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK)” konulu; Maliye bilim dalında “Vasıtalı Vergiler Varidatı” ve “Kurumlar Vergisi”; İktisat Anabilim dalında da“İktisadi Açıdan 1924 Anayasası” ve “Gelir Dağılımı” vb konulu seminer çalışmalarını yazdı ve savundu.

2- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından yayınlanan “Vergi Sorunları” dergisinde “Kıdem Tazminatının Dava Yoluyla Talebi” ve “Kıdem Tazminatında Faiz” konularında 2 makalesi yayınlandı. Diyalog Dergisi Şubat-Mart 2002 sayılarında “İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İdari Para Cezası Uygulamaları I-II” konusunda 2 makalesi (ekip çalışması olarak); “İş Mevzuatında Özel Olarak Korunanlar” hakkındaki (R. Kurt ile) bir makalesi, İSMMMO yayın organı “Mali Çözüm” dergisinde yayınlanmıştır. Ayrıca bazı dergilerde “Gelir Vergisinde Sakatlık İndirimi” gibi mesleki yazılar yayınladı.

3- Çeşitli seminerlerde bilhassa “İş Denetimi”“İş Kanunu Uygulamaları” konuları olmak üzere tebliğler sunmuş; Boğaziçi Eğitim vb eğitim şirketleri bünyesinde yıllarca “İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları” eğitim çalışmalarını yürütmüştür.

4- İSAV tarafından düzenlenen ilmî toplantı ve seminerlerde sunum için çeşitli tebliğler hazırlanmış, sunulmuş ve basılmıştır. Ayrıca iki seminerin de organizatörlüğü yapılmış olup, bu ilmî toplantılardan ilki, “Mukayeseli Hukuk Açısından İşçi – İşveren İlişkileri” adıyla kitaplaştırılmıştır.

5- Kitap çalışmaları:

a) Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları ve İşveren Yükümlülükleri (T. Sınav – A. Karaca, Forum Medya yayını, 2008)

b) İş Hukukunda Çalışma Süreleri (T. Sınav, A. Temir, M. Kala, Yaklaşım Yayıncılık)

6- Danışmanlık:

Temmuz 2004 tarihinden itibaren başladığı “danışmanlık” hizmetlerine, halen devam etmekte olup, bilhassa 2009 yılı Mart ayından beri Kurt ve Koçak Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde “İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları” hakkında “Müşavirlik” hizmeti sunmaya devam etmektedir. Bu süreç içerisinde şirketin denetim ve danışmanlık birimlerinin oluşumuna bilimsel ve pratik katkılar yapmıştır.