Toplu İş Hukuku Uygulamaları 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,       Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı