Kurumların hazırladığı “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik” konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.