Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması),Personel ücret bordrolarının hazırlanması,Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş ve Kontrol Memurları tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarı ile idari para cezalarının uygulanmaktadır.Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi