Yerlileştirme Yürütme Kurulu

24 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30311 

Başbakanlıktan:

Konu : Yerlileştirme Yürütme Kurulu

GENELGE

2018/1

Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek üzere ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlan ile gündemdeki konulara göre ilgili bakanların katılımı ile “Yerlileştirme Yürütme Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kurulun çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının arttırılması hedeflenmektedir.

Kurula ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları katkı verecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan