Temmuz 2018 Karşılıksız Çek Bilgileri

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Çek Bilgileri

(Temmuz 2018)

İbraz edilen çek tutarı artmaya devam ediyor.

2018 yılının Ocak – Temmuz döneminde bankalara ibraz edilen 491 bin keşideciye ait 12,3 milyon adet çekin toplam tutarı 531 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 19, çek adeti yüzde 3 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı.

2018 Ocak – Temmuz döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 30 bin keşideciye ait 250 bin adet çekin toplam tutarı 12,2 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 17 bin keşideciye ait toplam 2 milyar TL tutarındaki 49 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 17 artarken, keşideci sayısı yüzde 19, adet ise yüzde 12 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 2,8, adet olarak ise 0,4 puan artarak yüzde 2,3 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,6 ile Osmaniye, yüzde 7,5 ile Mardin, yüzde 5,5 ile Bingöl, yüzde 5 ile Bitlis ve yüzde 4,9 ile Artvin oldu.

Kaynak: TBB