Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’na Ait Kararlar

24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 30430

  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47] Sayılı Kararı (TFRS-YORUM 23)
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/48] Sayılı Kararı (TMS-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU)

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/05/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/49] Sayılı Kararı