Haziran 2018 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

  • Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 36 milyon ABD doları azalarak 221,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 486 milyon ABD doları artarak 19,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 194 milyon ABD doları artışla 30,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 355 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 841 milyon ABD doları azalışla 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 528 milyon ABD doları artışla 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 282 milyon ABD doları artışla 12,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 425 milyon ABD doları artışla 3,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 851 milyon ABD doları artarak 153,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 663 milyar ABD doları artarak 18,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 221,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun  %59,7’sinin ABD doları, %34,4’ünün Euro, %4,3’ünün Türk lirası ve %1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 19,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %44,4’ünün ABD doları, %34’ünün Euro ve %21,5’inin Türk lirası ve %0,1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 221,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %50,1’ini finansal kuruluşların, %49,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 19,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %79’unu finansal kuruluşların, %21’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurtiçinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.