Haziran 2018 Krediler 2,5 trilyon TL Oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

(Haziran 2018)

Krediler 2,5 trilyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2.506 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 2.382 milyar TL’si bankalar, 55 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 36 milyar TL’si finansman şirketleri ve 33 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Haziran 2018 itibarıyla 80,2 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 74 milyar TL’si bankalara; 3,2 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Ticari krediler 1,9 trilyon TL oldu

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 Haziran ayı itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1.943 milyar TL oldu. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 12) takip etti.

Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 26 arttı.

Haziran 2018 itibari ile tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 563 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 563 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları, yüzde 7’sini taşıt kredileri ve yüzde 39’unu ihtiyaç kredileri oldu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 30,6 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Haziran ayında 134 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı (1)

Haziran ayında 132 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 39 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Haziran 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 195milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 36 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunmaktadır. Şırnak, yüzde 32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Mersin oldu.

(1) Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

Kaynak: TBB