Haziran 2018 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

 • Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre % 1,5 oranında artışla 119,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 0,6 oranında azalarak 66,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 4,2 oranında artarak 52,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre % 2,7 oranında azalarak 17,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı  % 2,7 oranında azalarak 19,0 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 2 oranında artışla 17,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 2,1 oranında artarak 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre % 4,6 oranında artışla 42,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre % 9 oranında artarak 24,1 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 0,2 oranında azalarak 95,6 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 0,3 oranında artarak 52,1 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 2,5 oranında artarak 66,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonunda 111 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 33,3 oranında artışla 2018 Haziran sonu itibarıyla 148 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2018 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,2’si ABD doları, % 31,4’ü Euro, % 14,6’sı TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 •  2018 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18, Merkez Bankası’nın % 0,3,  özel sektörün ise % 81,7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları