Gümrükteki Eşyanızı Kolayca Takip Edebileceksiniz

Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) programı üzerinden ihraç veya ithal edilen eşyanın nerede olduğu, hangi işlemlerinin bitirildiği, hangi işlemler için beklediği, bu işlemlerin ne kadar zamanda tamamlandığı, kalan işlemlerin ne kadar zaman alacağı gibi bilgilere internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan veya cep telefonunuzdan ücretsiz olarak erişebilmektedir.

Programa başvuru koşulları kolaylaştırıldı.

Programı kullanmak isteyen kullanıcının aşağıdaki 2 koşuldan birini sağlaması gerekmektedir:

1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) firmayı temsile yetkililer arasında yer almak,
2- Yükümlü Kayıt Takip  Sisteminde (YKTS) doğrudan temsilciler arasında yer almak.

1 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, MERSİS’te firma yetkilileri arasında kayıtlıdır.
 2. Firmayı yetkilileri e-devlet içindeki (www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama” üzerinden görüntülenebilir.
 3. MERSİS kaydının güncellenmesi için şu bağlantıdan faydalanılabilir (https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index).
 4. MERSİS veri tabanında, firma yetkilisi olarak kayıtlı kullanıcı adayı şu bağlantıya tıklayarak https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/Account/Create gerekli bilgileri girer.
 5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri ile MERSİS’teki firma yetkilisi bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir.
 6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri/) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.

2 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, YKTS’de firma doğrudan temsilcileri arasında kayıtlıdır.
 2. Kullanıcı adayının doğrudan temsilci olarak YKTS’de kayıtlı olup olmadığı Gümrük Müşavirinden veya Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir.
 3.  Kullanıcı adayının doğrudan temsilci olarak YKTS’ye kaydı, çalışılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdürlüğü aracılığı ile yapılabilir.
 4. YKTS’ye doğrudan temsilcinin nasıl kaydedileceği şu bağlantıda açıklanmaktadır: http://risk.gtb.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 5. YKTS’ye kaydedilen doğrudan temsilcinin, firma sahibi/ortağı/çalışanı olduğuna dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır.
 6. YKTS kaydı onaylanan temsilci, şu bağlantıya tıklayarak https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/Account/Create gerekli bilgileri girer.
 7. Kayıt sırasında girilen kullanıcı adayına ait bilgiler ile YKTS’deki temsilci bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@gtb.gov.tr adresine mail atabilirsiniz)
 8. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.
 9. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri/) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar) GET-APP’ı kullanabilir.

Detaylı bilgi için http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programina-iliskin-genelge-ve-kullanici-kilavuzu-yayimlandi bağlantısı ziyaret edilebilir.

Kaynak: T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı