Aralık 2017 Protestolu Senetler

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Protestolu Senetler

Aralık 2017

Protesto edilen senet sayısı azaldı.

2017 yılında, protesto edilen toplam 940 bin adet senedin parasal tutarı 12,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 8 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 3 oranında arttı.

İl bazında protesto edilen senetler

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.