Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu

696 sayılı K.H.K.  ile 375 sayılı K.H.K.’ ya eklenen Geçici 23. Madde Gereği

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş için yapılacak Sınav

 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve kamu kurum ve kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde, İdare Başkanlığımız Tespit Komisyonunca Yapılan inceleme sonucu başvurusu kesin kabul listesinde yer alanların katılacağı sınava ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır;

Alomaliye.com Personel Maaş Bordrosu Programı
Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj Hesaplama | SGK e-İşlem | e-Beyan

Sınav Şekli : Yazılı

Sınav Yeri: KOSGEB Başkanlık Binası
Anafartalar Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 06050 Altındağ/ANKARA

Sınav Tarihi: 05/03/2018 Pazartesi

Sınav yeri ve Saati:

 I Grup personel        

Yer :    Başkanlık Binası Konferans Salonu                 Saat :10:00

 Güvenlik Personeli

Yer :    Başkanlık Binası Yemekhane                         Saat: 10:00

 II Grup Personel       

Yer :    Başkanlık Binası Yemekhane                         Saat:11:00

 Temizlik Personeli

Yer:     Başkanlık Binası Konferans Salonu                Saat:11:00

Bu ilan tebliğ hükmündedir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

var reklamstore_region_id = 515932; var reklamstore_frequency_type = 'hour'; var reklamstore_times = 1; var reklamstore_dfp = 0;