Kararnamelerde Değişiklik 16

06 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30501

Karar Sayısı: 16

11/10/2017 tarihli ve 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin, ekli “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) 11/10/2017 tarih ve 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın;

a) 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (b) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığının”, “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanlığı” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığının”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde, üçüncü alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanının”, “Yüksek Planlama Kurulunca” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanının”, “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, (b) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanının” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanmın” şeklinde, (c) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanının” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanmın” şeklinde, (d) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanının”, “Yüksek Planlama Kurulu” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanmın”, “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanının” ”, “Yüksek Planlama Kurulu” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanmın” “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanının”, “Yüksek Planlama Kurulu” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanmın”, “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (e) bendinin birinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanının”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanmın”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, ikinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanı”, “Yüksek Planlama Kurulunca”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanı”, “Cumhurbaşkanı tarafından”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, üçüncü alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanı” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanı” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca”, “Kalkınma Bakanlığının”, “Maliye Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığınca”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığının”, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, (i) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanlığı” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde, (k) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde, (1) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (n) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanının” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanmın” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca”, “Kalkınma Bakanlığının” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığınca”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “Maliye Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığının” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı Müsteşarının”, “Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı”, “Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı”, “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü” ibareleri sırasıyla “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı”, “Strateji ve Bütçe Başkanı”, “Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığının” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu”, “Kalkınma Bakanlığının” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanlığı”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibareleri “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığınca” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığının” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “ Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 21 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığınca”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığınca”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca”, Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulunca”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanı tarafından”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

r) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı”, “Bakanlar Kumluna”, “Kalkınma Bakanlığı” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanı”, “Cumhurbaşkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı” şeklinde, (a) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Bakanlar Kumluna” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığının”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Bakanlar Kumluna” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığının”, Strateji ve Bütçe Başkanlığı”,

“ Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

s) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanlığına”, “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca”, “Maliye Bakanlığına”, “Kalkınma Bakanlığına”, ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (f) bendine yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (h) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (i) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (k) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca”, “Bakanlığın” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca”, “Başkanlığın” şeklinde, (k) bendinin ikinci alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, (1) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı”, “Maliye Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, (m) bendinde yer alan “Başbakanlığa”, “Kalkınma Bakanlığına”, “Hazine Müsteşarlığına” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanlığına”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, (n) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiş, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi ile (e) bendinde yer alan “ve Hazine Müsteşarlığına” ibaresi bent metninden çıkarılmıştır.

ş) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığına”, ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, dördüncü fıkrasındaki “3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinin ikinci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 273 üncü maddesinin yedinci” şeklinde değiştirilmiştir.

t) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

u) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı”, “Kalkınma Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı”, “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

ü) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığınca” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

v) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar, 9/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.